Drupal 7 开发内部培训资料, 分头诗人
OG Calendar

OG Calendar

模块地址: http://drupal.org/project/og_calendar
模块版本: Drupal 6.xDrupal 5.x
用户数: 346
依赖:
模块类型: 事件 群组(OG)

让每个群组都可以拥有一个活动行事历,仅显示该群组的活动。